Misyonumuz

"Primum non nocere"  -Önce  zarar verme ! -Hipokrat 

Anadolu ilk çağlardan itibaren pek çok medeniyetin  yaşadığı  bir coğrafya olmuştur. Bu zengin coğrafyanın, pek çok  kültüre ev sahipliği yapması ,  ülkemizdeki  geleneksel  tıbbın zenginliğinin  bir nedeni  ve tıbbi bitkilere olan  toplumsal ilginin de  bir ölçüde kaynağını oluşturmuştur.

Bizler, geçmişten gelen bu zenginliğin evrensel bilim ışığında  insan sağlığını destekleyen , yaşam kalitesini artıran doğru ve güvenli  ürünler olarak ilgili kitlelere sunulmasında,   mesleki  sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz.

Firmamız,  hizmet ettiği  ilgili kitleleri “ Sağlıklı yaşam  ortağı” olarak görüyor ve doğru ve güvenli ürünlerin ilgili  kitlelere  ulaştırılmasının  mesleki sorumluluğumuzun gereği  olduğunu düşünüyoruz. 

İnsan sağlığının her şeyin önünde olduğu bilinciyle ve bilimsel veriler ışığında  doğru, güvenli  ve sağlıklı ürünlerin üretilmesinin  ve  ilgili kitlelere sunulmasının,  bir mesleki  vazife  olduğunu düşünüyoruz. 

Dünyada , kabül görmüş ve etkinliği bilimsel verilerle ispatlanmış olan , bitkisel ürünlerin hijyenik ve kullanımı kolay farmasötik formlarda  ülkemiz insanlarına da  sunulmasının , mesleki  bilgi ve birikimimizin   sonucu   olduğunu düşünüyoruz.   

 Tedavinin  destekleyici  unsuru olan, tıbbi bitkilerin doğru kullanımının   eczacı ve hekim  denetiminde sağlanması ,  ilgili kitlelerin aydınlatılması amacıyla  eğitim ve öğretim  programları yapılmasının   ve  yanlış kullanımından kaynaklanan istenmeyen sonuçların önlenmesinin ,   mesleki ve sosyal sorumluğumuzun  en önemli parçası olduğunu düşünüyoruz.

Cards

Copyright 2016 © Fitoem Bitki Çayları

Multicolor Red Green Yellow Blue Violet